Afhalen is mogelijk op afspraak - Edisonstraat 11 te Reeuwijk

Meest Gestelde Vragen

10 gouden regels voor de juiste installatie van SFA-pompen
Het horizontale gedeelte van de persleiding wordt gemonteerd met een helling van 1% in de lengte. De leiding is gemaakt van starre (koper, PVC, PP) buizen, zonder doorzakken en stijgen. Alle verbindingen worden gemaakt op lijmbasis.
Als verticaal omhoog pompen nodig is, wordt het verticale gedeelte aan het begin gemonteerd, niet verder dan 30 cm van de uitlaat van de pomp.
Alle bochten worden soepel uitgevoerd, of met twee hoeken van 45 graden + 10 cm verbonden door een rechte lijn.
Alle toevoerleidingen moeten worden gemaakt met een helling van 3% in de lengte.
Als er een lang horizontaal gedeelte van de persleiding is of als deze onder het niveau van de pomp wordt gelegd, installeer dan een klep (0,7 bar) op het hoogste punt om lucht binnen te laten nadat de pomp is uitgeschakeld.
Elke persleiding moet een eigen ingang naar de hoofdleiding hebben en mag niet worden gecombineerd met andere persleidingen.
De pomp moet toegankelijk zijn voor onderhoud. De afstand van de pomp tot het toilet mag niet meer dan 20 cm bedragen.
Als u het toilet verder van de muur moet verplaatsen, plaatst u een afstandsstuk tussen de stortbak van het toilet en de muur.
Installeer de Sanibroyeur unit vuilwaterpomp niet onder vloerniveau of in putten.
De elektrische aansluiting moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de elektrische veiligheidsvoorschriften die van kracht zijn in het gebied waar de pomp wordt gebruikt. In alle gevallen is de pomp aangesloten op een stopcontact beschermd door een 30 mA aardlekschakelaar en de parameters gespecificeerd in de pomphandleiding.

Meest Gestelde Vragen

Algemene vragen over broyeur toiletten

Een broyeur toilet wordt bestuurd door een printplaat.

De printplaat werkt als volgt:

- Nadat u de drukke knop heeft ingedrukt, geeft de spoelknop een stroom impuls naar de printplaat.
- De plintplaat geeft een stroom impuls naar het waterslot, deze impuls zet het waterslot open, en het water komt in het closet. (Deze tijd is niet instelbaar.)
- Het water wordt  bij uw ontlasting toegevoegd, hierna geeft de printplaat een stroomimpuls naar de elektromotor, waarin de vermaler zit.
- De elektromotor draait 2900 toeren en drijft de vermaler aan.
- Ook de elektromotor zorgt voor het vermalen en afvoeren van de ontlasting en het water, hierna krijgt het waterslot nog een impuls en voegt water aan het toilet dit zorgt er voor dat er geen rioollucht de woning in komt.

Waar moet u op letten?

- Gebruik altijd een geaard stroomcontact.
- Nooit aansluiten op een geschakeld contact.
- Laat altijd de stekker aan de Broyeur.
- Plaats altijd een kraan tussen de Broyeur en de wateraansluiting.
- Gebruikt altijd 45 graden bochten nooit 90 graden Bochten.
- Gebruik de juiste diameter afvoer.(zie de instructie bij het product)
- Motor moet altijd 2900 toeren kunnen draaien.

Ook erkende bedrijven maken fouten Zie

Wij krijgen diverse vragen hoe, wat en waar u een Sanibroyeur kan plaatsen.

Een sanibroyeur kan binnenshuis worden geplaatst. Vandaar dat de advertentie ook luidt ‘’achter iedere deur een Sanibroyeur ’’
Het hoofdriool dient dan ook in de woning of direct aan de woning te liggen.

Wat te doen als een storing optreedt met een Broyeur? 

- Vermeld de aankoop.                   
- Vermeld de productie datum –deze staat op een zilveren sticker op het apparaat.
- Betreft het een compact model (toilet met ingebouwde Broyeur)dient u het keramiek te meten.
- Is de maat 48 cm is het model 48, Is het 43 cm dan is het model 43
- Vermeld het type –deze staat op een zilveren sticker op het apparaat.
- Maak een foto van de opstelling van het toilet met de Broyeur.
- Maak een foto van de gebruikte pvc pijp en bochten
- Tevens moet u een schema tekenen van de opstelling

Dit allemaal dient u door te mailen naar Info@broyeurexpert.nl

Waarom deze toelichtingen, er zit toch een gebruik aanwijzing bij het product?
Dit is juist,  deze gebruiksaanwijzing gaat over het toilet, en de fabrikant gaat er vanuit dat deze wordt geïnstalleerd, door een door hun geselecteerde installateur.

Er zit toch garantie op de Sanibroyeur producten? Ja, er zit garantie op het apparaat. 
U hebt 2 jaar garantie op juist gebruik, deze wordt verleend door ons De Haas Kramer Edisonstraat 11 te Reeuwijk. 
Indien er een storing voor doet, lees u nogmaals de bovenstaande informatie en dan maakt u een afspraak. Wij kunnen u meestal binnen 1 of 2 dagen helpen.

Uitgesloten van garantie:

Er zal geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen:
- Als er slijtage heeft plaatsgevonden die als normaal beschouwd kan worden.
- Als er aan het product veranderingen zijn aangebracht of reparaties hebben plaatsgevonden die niet door de fabrikant of leverancier zijn uitgevoerd.
- Als er niet kan worden aangetoond dat het product bij deze winkel gekocht is.
- Als het product niet volgens de beschrijving gebruikt is.
- Als het product beschadigd is door grof gebruik, onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
- Indien het type- en/of serienummer van het product is verwijderd, gewijzigd of onleesbaar is gemaakt.

De producten worden gemaakt voor gebruikers die kennis hebben van de gebruikersvoorwaarde van de producten. Wij raden daarom aan om ''vreemde'' gebruikers op de gebruikersvoorwaarde te attenderen.

Garantieprocedure:

Wilt u gebruik maken van uw garantie?  Dan vragen wij u aan het volgende stappenplan te houden. 

- Meld bij onze klantenservice dat u een artikel retour wilt sturen/ brengen
- U ontvangt via de e-mail een bevestiging van uw verzoek.
- U ontvangt via de e-mail instructies voor de verzending van het artikel.
- Na ontvangst van uw zending, stuurt de winkel.nl een ontvangstbevestiging via e-mail.
- Wij onderzoeken uw klacht en stellen zo snel mogelijk een oplossing voor.
- Bij twijfel van de oorzaak behouden wij ons voor, het product naar de fabrikant te zenden.
- Indien er kleine defecten zijn kunt u enkel in overleg het defecte onderdeel opsturen/langsbrengen, waarna wij het onderdeel terugsturen voor een nieuwe.
- In overleg kan ook het onderdeel worden toegezonden en dat u deze zelf vervangt. Uiteraard wordt met u overlegd of u dit kan of dat u wel de juiste kennis heeft om deze te vervangen. Dit gebeurt alleen schriftelijk en nooit telefonisch. Uiteraard met schriftelijke omschrijving hoe u deze handelingen moeten verrichten.

Waarom een Sanibroyeur plaatsen? 

U woont in een eengezinswoning en in de badkamer is geen toilet, dan kunt u zonder boren en hakken een Broyeur plaatsen.
Deze sluit u aan op de Afvoer van de Wastafel of wasmachine. 

- De ontlasting wordt vermaalt en weggevoerd via de bestaande afvoerleiding.
- De afvoerleiding moet 40 mm/4 cm zijn en de bochten die u gaat gebruiken moeten 45 graden zijn.
- Materiaal van de afvoer moet pvc zijn, koppelstukken dient u te verlijmen.Het Voordeel is bij het plaatsen van een Broyeur dat u niet hoeft over te gaan tot een zware verbouwing.

Als u een gewoon toilet wenst te plaatsen, dient u rekening te houden dat er gaten in de vloer van 110 mm/11 cm moeten worden geboord en dat er dan een rioolbuis van 110mm/ 11 cm 
via een onder gelegen plafond naar het hoofdriool en daar moet worden gekoppeld.

Een Sanibroyeur plaatsen op een zolder kan dat? 

Logeerkamer op zolder: 

- Als u op zolder een Broyeur wil aansluiten op een bestaande afvoer van bijv. Een wasmachine, dan is dit mogelijk.
- De afvoerleiding moet 40 mm/4 cm zijn en de bochten die u gaat gebruiken moeten 45 graden zijn.
- Materiaal van de afvoer moet pvc zijn.
- Koppelstukken dient u te verlijmen. 

Welke modellen kan ik dan gebruiken: U kunt alle Broyeur/vermalers gebruiken. 

Hoe koppel ik de Broyeur op een bestaande afvoer? 

Indien u een bestaande afvoer van 40 mm / 4cm gaat gebruiken, kunt u de afvoerbuis (van pvc )doorzagen en dan een Y stuk plaatsen 
Gebruik geen T stuk. Doordat er druk ontstaat, duwt het water afkomstig van de broyeur tegen de wand en deze kan dus 2 kanten op en dus mogelijk de verkeerde kant op. 
Tevens bouwt deze een weerstand op een dit is niet goed voor de pomp van de broyeur.

Welke bochten moet ik gebruiken? 
Het gebruik van 90 graden bochten wordt niet gewenst, en zelfs ontraden.  Het gebruik van 45 graden bochten of zelfs 33 graden bochten worden aangeraden. 

Een 90 graden bocht is wel mooier, omdat u de bochten dieper in de hoek kan weg werken.  Maar door gebruikt van deze bocht (90 graden) komt er een weerstand op de pomp van de Broyeur.

Als ik een Sanibroyeur in een kelder wens te plaatsen, waar moet ik dan rekening mee houden? 
Het is afhankelijk van het model en type en hoe hoog u wenst te pompen. Een Broyeur unit dient u aan te sluiten op een 22mm. Een Broyeur compact toilet dient u aan te sluiten op een afvoer van 32 mm. Tevens dient u rekening te houden met de bochten en hoe u de leidingen gaat plaatsen.

Let op! Kunt alleen direct omhoog pompen.En niet eerst horizontaal en dan verticaal omhoog.  Bij elke bocht die u plaatst, moet u rekening houden dat deze de afstanden en hoogtes beperkt. 
Tevens dient u bij de Broyeur direct naar het hoogste punt te gaan, niet omhoog dan horizontaal en dan weer omhoog pompen. Er is geen enkel model opgewassen tegen deze krachten.Tevens dient u de afvoerleiding afkomstig van de Broyeur te worden aangesloten op een hoofdriool 110mm / 11 cm die niet onder druk staat.

Kan ik een sanibroyeur op een dimmer zetten? 
Nee, U kunt een broyeur niet dimmen. De motor dient 2900 toeren te draaien om de ontlasting te versnijden. 

Maar ik gebruik deze niet voor een vaste ontlasting en of toilet papier? Dan kan het nog niet.De pomp is ontwikkeld en getest op 220 /230 volt op 50 Hz. Afwijking hierin brengt schade toe.

Kan ik de sanibroyeur op een schakelaar zetten. ?
U dient de broyeur alleen op een vast stroompunt aansluiten. Mocht de stroom tijdens het versnijd proces van de broyeur gaan, kan er schade optreden.

Kan ik een sanibroyeur unit gebruiken bij een inbouwelement? 
Ja, dat kan, maar niet elk model, alleen het sanibroyeur sanipack is hiervoor geschikt.  Uitaard kunt u ook kiezen voor een sanibroyeur saniwall /of een sanibroyeur sanicombi.

Wat zijn de verschillen behalve het uiterlijk?
Een broyeur unit kunnen verschillende motoren hebben.  Deze motoren draaien een versnijder aan en uiteraard een lamel die zorgt voor het verpompen.

De combinatie van die 2 bepaald de afstanden die het product kan behalen.  Daarom dient u te weten wat de afstanden gaan worden.

Hoelang gaat een sanibroyeur mee? 
Dit is afhankelijk van het gebruik de installatie en het onderhoud.  Wij hebben mensen die bij ons een broyeur komen kopen en op de sticker van het apparaat staat een bouwjaar van de vorige eeuw. 

Dan kan je aannemen dat deze juist is geïnstalleerd en gebruikt.  Uiteraard zijn er gevallen van dat het product minder lang heeft ’’geleefd’’ 
Wij willen dan wel altijd de reden achterhalen en een oplossing zoeken, zodat u nu langer plezier heeft van de aankoop.

Wat gebeurt er nu in een broyeurunit?
In een broyeur unit die direct aan een toilet (met achteruitlaat) wordt aangesloten,·komt de spoeling van 8 liter vanuit het waterreservoir door de pot in de broyeur. 

Door de stijging van het water in de broyeur gaat de broyeur aan. De broyeur is voorzien van een vlotter, elektromotor en een mes, deze snijdt de ontlasting en toiletpapier in kleine stukken en vermaalt het.
Tevens wordt dit door de pomp verplaatst.

Zie het filmpje op youtube

Sanibroyeur zuigt niet af.  Sanibroyeur doet geen spoeling
Wanneer een Sanibroyeur de ontlasting niet weg zuigt, is er mogelijk een verstopping in de motor.
klik hier voor uitnemen van de motor hoe bij de verstopping te komen klik hier

Wat is er nodig?
Toilet met de uitlaat achter voorzien van waterreservoir 8 liter. Wateraansluiting met sluitkraan.

Afvoer van  bijvoorbeeld, een wastafel of een wasmachine -40 mm. Als u bijv. Een douche of een bad dient aan te sluiten, moet u kiezen voor een product waarbij dit mogelijk is. 

Tevens dient u rekening te houden met het afschot (dit wordt later besproken ).
Zelf gaten boren /maken en zo een goedkoper model naar uw eisen aan te passen is NIET toegestaan.
Achter een Hang toilet dient u een sanipack of een lomac pack te plaatsen een standaard model werkt niet op deze dergelijke installatie.

Broyeur-unit en de vakantieperiode 
Na de vakantie periode komen er meer klachten /storingen binnen dan de rest van het jaar, de reden is dat de achter gebleven ontlasting is opgedroogd.
Doordat het water is verdampt, wordt de ontlasting hard en kan dan niet worden afgevoerd, deze zorgt voor klontvorming en kan zorgen dat de motor storingen gaat geven.

Wat gebeurt er in een broyeur toilet?
In de keramiek toilet zit een broyeur-unit verstopt. Deze is niet te vergelijken met een normale broyeur-unit. 

Werking na installatie: ·
- U drukt op de bediening knop.
- Doordat u deze heeft ingedrukt komt er water in de broyeur.
- Dan gaat de motor met een soort mes in werking.
- Deze vermaalt de ontlasting en toilet papier en pompt deze weg, zo is er geen waterreservoir nodig (dus ruimte besparing). Dit komt doordat deze is voorzien van een waterslot vergelijkbaar met die van uw vaat/wasmachine.

U heeft wel een afvoer pijp nodig van bijvoorbeeld een wastafel of een wasmachine -40 mm
Wateraansluiting met een sluitkraan: met dit kraantje kunt u, indien de waterdruk te hoog is, de waterdruk reduceren.

Wat is een Eco broyeur of dual flush broyeur toilet?
Een standaard/normale broyeur gebruikt 3 tot 3,5 liter water per spoeling.

De broyeur verbruikt 50 % minder water dan een normaal toilet.
Een Eco /dual flush Broyeur heeft 2 standen /keuzes in water gebruik namelijk 1,5 /1.8 of 3 /3.5 liter.
De Eco stand dient u alleen te gebruiken bij een toilet bezoek zonder toilet papier.
Dus bij het gebruik van toilet papier is er meer water vereist.
Tevens als de broyeur omhoog moet pompen dient u altijd de grote stand te gebruiken.
Gebruikt u de kleine stand bij het vermalen toilet papier kan dit gevolgen hebben voor het afvoer en of de motor/broyeur (verstopping ).

 

 

 

 

 standaard bediening sanibroyeur

 Dual flush voor grote en klein spoeling sanibroyeur

 

 

Wat is een digitaal of een analoge broyeur of aansturing?

Tegenwoordig worden zover wij weten geen analoge aansturingen / broyeur modellen meer gemaakt. Zie onder.
alle producten worden geleverd meteen stekker, deze verwijderen is niet toegestaan.
De stekker eraf knippen is einde garantie.

 

 

 Oude Analoge besturing sanibroyeur

 Nieuwe Print besturing  sanibroyeur

 

Geluid productie van een broyeur unit of broyeur?
Er zijn veel mensen die een mening hebben zonder dat ze weten wat het verschil er tussen is.

Een broyeur toilet, een toilet op een veerboot of een toilet in een vliegtuig: ·Een toilet op een veerboot of een vliegtuig zijn vacuümtoiletten deze produceren veel geluid.
Een broyeur toilet is qua geluid vergelijkbaar met het doorspoelen van een regulier toilet. Het merk broyeur maakt nog minder geluid dan elk ander merk. Bij ons in Reeuwijk zijn diverse merken te bekijken en te horen..


Wat is een afvoer en wat is een rioolpijp?
Een 130 /110 mm pvc pijp valt onder rioolpijp. Een 40 /32 mm pijp valt onder afvoerpijp.


Welke afvoerpijp is geschikt voor een broyeur?
Gebruik altijd een pvc pijp. Nooit tyleen of een flex slang.

 
Welke diameter is geschikt voor een broyeur?
Dit is afhankelijk van de door u gekozen installatie. Indien u vanuit bijvoorbeeld een kelder naar een boven gelegen riool pijp wenst te pompen, dient u een 32 mm pijp te gebruiken. Voor Horizontale afvoer dient u 40 mm pijp te gebruiken.

Welke bochten moeten er worden gebruikt?
Gebruik alleen 45 graden bochten. Geen 88 of 90 graden bochten. Indien u verticaal omhoog moet afvoeren, dient u er rekening mee te houden dat elke bocht een weerstand opbouwt.  Elk gebruikte bocht is een hoogte verlies van 1 meter ·Voorbeeld: In een kelder wordt een broyeur geplaatst, deze heeft in de omschrijving staan dat deze 6 meter omhoog kan pompen.  Er worden 2 bochten gebruikt dus de maximale hoogte die nog kan worden gebruikt is 4 METER 
Tevens is het bereik in de horizontale kracht ook afgenomen.

 

 

 

 

 

 Lange bocht juist

 

 Y Stuk Juist

 

 

 

 

 T STUK  NIET juist

 

 

 

 

 

Wat wordt verstaan onder HORIZONTAAL leiding aanleggen.
Een afvoer leiding dient men altijd op afschot te plaatsen. Afschot is de afvoer schuin naar het ‘’hoofd’’riool plaatsen. 

Afschot betekent “iets aflopend”.  Doordat de leidingen op afschot liggen loopt het water altijd naar beneden en bestaat er minder kans op verstoppingen en/of wateroverlast.
Dit is 1% per meter of anders gezegd 1 cm per meter. (Let op verwarming en of vloerverwarming ).

 

  

 

 

De grondleiding geeft duidelijk een afschot aan                                                     

Een broyeurunit kunt u verticaal aansluiten op bovenstaande aangegeven mm.

Een broyeur toilet op 32 mm.
let op de afschot van de wastafel 3%

Aansluitleidingen zoals boven weergegeven:
Een aansluitleiding verbindt een lozingstoestel met de verzamel-, stand- of grondleiding. Op een aansluitleiding is slechts één lozingstoestel aan- gesloten. In de binnenriolering kan een aansluitleiding zowel liggend als van verticaal voorkomen en mag, in tegenstelling tot verzamel-leidingen, volledig gevuld raken. Om te voorkomen dat de stankafsluiters worden leeggezogen, worden in de norm de aansluitleidingen aan grenzen gesteld. Dit zijn grenzen met betrekking tot:

- de minimale leidingdiameter
- de maximale leidinglengte
- het maximale hoogteverschil

Geborrel in de afvoer.
Doordat het water wat je er door spoelt als vacuüm wordt gespoeld en dat heeft een tegen druk nodig. Dus dan trek je de zwanenhals leeg van je wastafel of douche putje, of wat er dan ook in de buurt ligt.
Tevens is het mogelijk dat er aangroei in de afvoer zit, door bijvoorbeeld een oneffenheid in de afvoer, door overtollig lijm gebruik / of wasmiddel aangroei.
Hierdoor moet het water door een versmalling en zoekt het een andere weg.(de weg met de minste weerstand).
Hierdoor kan er ook lucht ontsnappen via een Sifon.

Dan kunt u een trekveer gebruiken om de afvoer schoon te maken.
Kijk ook een op google -geborrel in de afvoer

 

Be/ontluchter

Het plaatsen van een Broyeur toilet?

Wat heeft u nodig.
1.Stroom 220 /230 volt
2.Wateraansluiting
3.Afvoer 40 mm


Mogelijk te gebruiken Materialen voor de plaatsing van een broyeur.
Pvc buis 40 mm (of indien u omhoog moet 32 mm)
Pvc bochten 45 graden / Y- Stukken
Pvc lijm
Pvc klemmen
Waterleiding 15 mm of te wel ½ duims
Schroevendraaiers
Siliconen kit (Sanitair)
Wasmachine kraan
Muurplaat t.b.v. de wasmachine kraan
Gereedschap voor het plaatsen van een broyeur.
Pvc schaar of ijzerzaag
Schroevendraaiers
Boormachine en boortjes
Waterpas
Rolmaat of duimstok
Potlood

Wie kan dit installeren?
Op zich kan iedereen met verstand van riool en sanitair dit installeren, maar iedereen kan fouten maken en zich vergissen. Om dit te voorkomen kunt u advies bij ons inwinnen.

Doe dit zo duidelijk mogelijk en enkel via de mail, duidelijker wordt het met wat bijgeleverde foto’s.
Uiteraard geldt dit voor onze klanten (omdat er diverse sanitairwinkels of webwinkels zijn die broyeurs verkopen zonder er verstand van te hebben), komen klanten van hun bij ons advies vragen.
Helaas moeten wij hen teleurstellen. Wij vragen altijd naar een aankoopbon voordat wij u kunnen helpen.

Vermeld altijd uw telefoon nummer zodat als er vragen zijn, Wij u kunnen bellen.
Ons mailadres is info@broyeurexpert.nl

Gebruik dit mailadres ook voor storingen. 
In vele gevallen kunnen wij u via een kort bericht helpen.

Kijk ook nog even bij fouten voor meer informatie en leer van andermans fouten
Wat vonden wij allemaal in de broyeur wat er niet in thuis hoort;  speelgoed, pennen, doppen, paperclips, haarspelden, watten stokjes, scheermessen, sigaren/sigarettenpeuken, noten, steentje van een vissenkom, etenswaren.


Kortom De BROYEUR en BROYEUR TOILETTEN ZIJN ALLEEN VOOR ONTLASTING EN TOILET PAPIER 
Heeft u bezoek? Meldt dit uw bezoekers of hang aan de deur een berichtje.

Gebruik nooit ontstoppings middelen deze kunnen schade aanbrengen.
Let op met katte ontlasting deze is meestal droog door de katte korrels of er zitten nog korrels aan de ontlasting vast, deze worden zwaar door het water en klitten vast in de broyeur.


 

 

Toilet vult zich met water, maar spoelt het water niet weg.

 

Controleer of de beluchter is voorzien van een deksel zoals hiernaast is weergeven.

zie foto 1 (bovenste foto)

 

 

Onder het deksel is een visje geplaatst (zacht rubber rondje met staart) foto 2

 

Foto 3

Is de beluchter zonder visje en zonder deksel dan leegt deze het toilet niet volledig.

De Broyeur is ''van tijd''

Alle broyeurs die door ons verzonden worden zijn gecontroleerd op schade en compleet geleverd.

Speciaal wordt er gelet dat deze zijn toegevoegd.

Ook wordt de broyeur in onze werkplaats getest, waardoor er soms water in de broyeur achter is gebleven.

 

 

Te hoog water in de pot

Het waterslot gaat een bepaalde tijd open, hierdoor komt er water in de pot.

Is het water druk te hoog dan is het mogelijk dat het water stand hoger in het closet is.

Door de door u gemonteerde kraan(wasmachine kraan)dichter te draaien kunt u het water toevoer regelen

Normale hoogte is 1 tot 1 1/2 cm water boven het verdwijn gat.

 

 

 

  

  

     

filmpjes van verschillende modellen http://www.youtube.com/watch?v=R4wfG0aKN3I&feature=related

WhatsApp Chat WhatsApp Chat