Afhalen is mogelijk op afspraak - Edisonstraat 11 te Reeuwijk

Installatie Sanibroyeur Comfort

Installatie Sanibroyeur Unit

Helaas is het niet mogelijk om eerst horizontaal te gaan en dan omhoog.
Helaas is het niet mogelijk verticaal omhoog dan horizontaal en dan weer verticaal omhoog.

Stijgleiding (pvc) is altijd 32 mm na de eerste lange bocht gaat men over naar 40 mm.
Wij raden een be/ontluchter te plaatsen op het hoogste punt. 

 

 

Gebruik nooit geen ander materiaal dan PVC afvoerbuis, Zgn Flexbuis is niet geschikt voor een Sanibroyeur. Een voorbeeld van een flexbuis staat hierboven afgebeeld.

Gebruik nooit geen ander materiaal dan PVC afvoerbuis, Zgn Flexbuis is niet geschikt voor een Sanibroyeur. Een voorbeeld van een flexbuis staat hierboven afgebeeld.

Bovenstaande afbeelding: Aansluiting met een zgn, Y-stuk deze is juist. Wij raden zgn, T-stukken af.

Wij raden 90 graden PVC-stukken af en ook wanneer men 2 stuks 45 graden stukken aan elkaar zet. Plaats tussen de 2- 45 graden stukken een rechtstuk PVC van 10 cm. De doorstroming van water onderdruk gaat zonder te veel weerstand door de buis heen.

Wij raden 90 graden PVC-stukken af en ook wanneer men 2 stuks 45 graden stukken aan elkaar zet. Plaats tussen de 2- 45 graden stukken een rechtstuk PVC van 10 cm. De doorstroming van water onderdruk gaat zonder te veel weerstand door de buis heen.

 

bovenstaande foto: verkeerde bochten geinstalleerd.

bovenstaande foto: beluchter / ontluchter ontbreekt, niet geinstalleerd.

bovenstaande foto: verkeerde bochten geinstalleerd.

bovenstaande foto: flex aansluiting geinstalleerd.

bovenstaande foto: stijgleiding altijd 32 mm / horizontaal (minimaal) 40 mm leiding naar beneden (minimaal) 40 mm.

bovenstaande foto: men heeft te veel materiaal(gips) weggenomen.

bovenstaande foto: men heeft te veel materiaal(gips) weggenomen. Gaten te ruim uitgeboord.

Bovenstaande afbeelding is een voorbeeld van ongewenste installatie.
Als men de handleiding had nagelezen was een hoop geld en ellende bespaart gebleven.

Het kleine rondje geeft aan dat de gaten te groot geboord zijn, hierdoor kan het draadeind verzwakken.

Horizontale pvc leiding op afschot plaatsen - Horizontale leiding 40 mm - alleen stijgleiding 32 mm
een juiste plaatsing van een lange bocht, dit zorgt voor minder weerstand op de broyeur en dit zorgt voor een langere levensduur 
De afsluitkraan dient bereikbaar te zijn bij een calamiteit (lekkage). Misschien is verstanding om deze te plaatsen op een bereikbare plaats.

Horizontale pvc leiding op afschot plaatsen - Horizontale leiding 40 mm - alleen stijgleiding 32 mm
een juiste plaatsing van een lange bocht, dit zorgt voor minder weerstand op de broyeur en dit zorgt voor een langere levensduur.

Wij zullen adviseren be/ontluchter plaatsen bij de grote witte pijl. ( kleine pijl komt hieronder aan bod)

Wij hadden liever geen T-stuk gezien maar een Y- stuk 

Advies is om de beluchter naar boven te verplaatsen.

 

Ook is het mogelijk om de be/onluchter te plaatsen zoals in het zwart aangegeven.

Sanicompact Star installatie 

onderstaande afbeelding van een plaatsing van een Sanibroyeur Sanicompact star

Bovenstaande afbeelding is een voorbeeld van ongewenste installatie.
Als men de handleiding had nagelezen was een hoop geld en ellende bespaart gebleven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gratis installatie check

Als u foto's van uw installatie doormailt of via de whats app doorstuurd,
kijken wij gratis voor onze klanten of de installatie juist is verricht.
Vermeld Naam, Adres, Telefoonnummer en factuurnummer en stuur 4 foto's mee.
Binnen 1 werkdag krijgt u bericht van ons terug.

info@immercool.nl  whatsApp 0615003607 let op dit is geen telefoon

U kunt aan de informatie op deze site geen rechten ontlenen

 

Klik hier om terug te gaan naar Sanibroyeur comfort eco

Klik hier om terug te gaan naar Sanibroyeur compact star

 

De Sanibroyeur comfort / compact star is een hangende wandcloset met een geïntegreerd maal/pompinrichting voor de afvoer van sanitair afvalwater. De Sanibroyeur comfort / compact star kan alleen worden geïnstalleerd met de speciale draagconstructie die bij het apparaat wordt geleverd. De Sanibroyeur comfort / compact star is bestemd voor huishoudelijk gebruik.
De prestaties, veiligheid en betrouwbaarheid van het apparaat liggen op een hoog niveau,
mits alle installatie- en onderhoudsvoorschriften in deze handleiding nauwgezet worden gevolgd.
Het gaat vooral om de gedeelten die als volgt zijn aangeduid:

Niet-naleving van dit voorschrift kan de veiligheid van mensen in gevaar brengen.
Waarschuwing voor het bestaan van elektrisch gevaar.
«LET OP» Niet-naleving van dit voorschrift kan de werking van het apparaat in gevaar brengen.
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot onze klantenservice.

WERKING
De Sanibroyeur comfort / compact star wordt bediend via een elektronische programmakiezer.
Het apparaat kan op 2 manieren werken:
• Vermalen/ pompen als toilet: Het mechanisme wordt in werking gesteld door op één van beide
grijsachtige delen te drukken van de in de closetpot geïntegreerde knop (heldergrijs voor een korte
spoeling en donkergrijs voor een lange spoeling).
• Alleen pompen om het afvalwater van een fonteintje af te voeren: het apparaat wordt
automatisch ingeschakeld. De werkingsduur is afhankelijk van de af te pompen hoeveelheid water.

Full spoeling voor vaste ontlasting en toilet papier, 3,5 liter water per spoeling. let op bij gebruik van stijgleiding altijd Full spoeling gebruiken.

Eco spoeling minder lange vermaling / verpompen enkel te gebruiken bij urine.  U gebruikt minder water (1,8 liter) en stroom per spoeling.

TOEPASSINGSMOGELIJKHEDENEN TECHNISCHE GEGEVENS
Toepassing Afvoer toilet en fonteintje
Type C45
Max. opvoerhoogte 3 m
Spanning 220-240 V
Frequentie 50 Hz
Motorvermogen 500 W
Max. opgenomen stroom 2,5 A
Max. watertemperatuur 35°C
Elektriciteitsklasse I
Beveiligingsindex IP44
Nettogewicht (met draagframe) 28 Kg
LET OP: elke toepassing die niet in deze handleiding staat, is verboden.

VOORBEREIDENDE INSTALLATIE
Deze handeling is bedoeld om de plaats van de closetpot (hoogte van de draagconstructie), toevoerleidingen (water, elektriciteit) en aansluitingen (afvoer, wastafelopening) te bepalen.
LET OP: voordat u met de installatie van de Sanibroyeur comfort / compact star begint, moet u zich ervan vergewissen dat de draagmuur voldoende steun biedt aan het apparaat  (de maximale trekbelasting per plug bedraagt 120 kg).

1 - Maak de closetpot en de snijmal E los van de draagconstructie (deze provisorische bevestiging is alleen voor het vervoer).
2 - Plaats het samenstel van draadstangen A /ringen C /en moeren B in de langwerpige gaten van de draagconstructie zonder ze aan te draaien.
3 - Stel de uitstekende lengte van de schroefstangen af op L = 50 mm + x (x = dikte van de wandbekleding, bv. gipsplaat + tegels).
4 - Stem de hartafstand van de schroefstangen af op de hartafstand van de closetpotgaten.
5 - Draai de twee moeren aan om de draadstangen vast te zetten op de draagconstructie.
6 - Plaats de 2 plastic dopjes D op de schroefstangen.
7b HOOGTEREGELING VAN DE DRAAGCONSTRUCTIE
1 - Houd de draagconstructie met closetpot in zijn geheel tegen de muur.
2 - Regel de hoogte van de closetpot ten opzichte van de muur door de lengte van de draadstangen aan de voetjes te verstellen.
3 - Maak de closetpot los van de draagconstructie.
4 - Ga na of de draagconstructie waterpas is.
5 - Zet de voetjes met de moeren B vast op de draadstangen.

7c BEVESTIGING VAN DE DRAAGCONSTRUCTIE OP DE MUUR
1 - Houd de draagconstructie tegen de muur.
2 - Ga na of de draagconstructie volledig tegen de muur rust.
3 - Teken de plaatsen af waar de draagconstructie moet worden bevestigd
(4 gaten aan de bovenkant van de draagconstructie).
4 - LET OP: als de muur niet volledig loodrecht is, moet u de 6 gaten in de draagconstructie gebruiken om de ruimte tussen de muur en de draagconstructie op te vullen met ringetjes.
5 - Kies bevestigingsmateriaal voor de draagconstructie/muur dat geschikt is voor het soort draagmuur (gebruik minimaal schroefnagels 8 x 120 mm -onderdelen niet meegeleverd).
6 - Boor gaten in de muur met behulp van een boor (niet meegeleverd) die geschikt is voor het gekozen bevestigingsmateriaal.
7 - Bevestig de draagconstructie op de muur. Gebruik daarbij 4 of 6 gaten, afhankelijk van het soort muur.
8 - LET OP: de afstand tussen de draagmuur en de voorste rand van de bekledingsmuur mag niet meer dan 100 mm bedragen. In alle gevallen moet de draagconstructie volledig tegen de bekledingsmuur rusten. Het opvullen gebeurt door ringen (niet meegeleverd) tussen de draagmuur en de draagconstructie aan te brengen.

7d WATERVOORZIENING
1 - De watervoorziening moet worden gerealiseerd met behulp van een koperen buis 14/16 voorzien van een nippel 20/27 (niet meegeleverd).
Het is verplicht de watertoevoerslang van het Sanibroyeur comfort / compact star toestel aan te sluiten op een terugstroom beveiligde aansluitkraan met beluchter en keerklep EB, die zich minimaal 30 cm boven de rand van het toilet bevindt.
2 - De watertoevoerleiding moet door het bovenste gedeelte van de draagconstructie geleid worden.
3 - LET OP: het is noodzakelijk om een afsluiter te installeren, die bereikbaar blijft als de closetpot is geplaatst.
4 - LET OP: de koperen buis moet door klemmen op zijn plaats worden gehouden om verschuiving tijdens het aansluiten van het apparaat te voorkomen.
5 - LET OP: voor een optimale spoeling van de closetpot moet de uitgangsdruk van de kraan minimaal 1,7 bar bedragen.
7e AANSLUITING VAN DE AFVOER
1 - Voor de afvoer moet worden gewerkt met Pvc-buis Ø 32 mm.
2 - Leid het uiteinde van de buis door het bovenste gedeelte van de draagconstructie.
3 - LET OP: het uiteinde van de pvc buis Ø 32 mm moet op zijn plaats worden gehouden door klemmen.
4 - Plaats op het hoogste punt in de afvoer een beluchter, maak de horizontale afvoer van een grotere diameter.
7f AANSLUITING VAN HET FONTEINTJE
1 - Sluit de fonteinafvoer aan met Pvc-buis Ø 40 mm.
2 - Naar gelang de plaats van het apparaat voert u het uiteinde van de buis door delinker- of rechteropening van de draagconstructie.
3 - LET OP: het uiteinde van de buis moet een doorsnee hebben van 40 mm en door klemmen op zijn plaats worden gehouden.

7g STROOMVOORZIENING
De elektrische installatie moet door een vakman worden uitgevoerd.
De elektrische installatie van het apparaat in de badkamer moet uitgevoerd worden volgens de in het land geldende normen De van tevoren door de installateur bekabelde stroomvoorziening moet van klasse 1 zijn, met een draad van 3 X 0.75 mm2.
1 – Sluit de stroomvoorziening aan op een kroonsteentje met 3 contactpunten –niet meegeleverd- in een van tevoren geïnstalleerd IP55-kastje (type Sarel 01650) en neem daarbij de volgende kleuren in acht: Bruin = fase Blauw = nul geleider Groen/geel = aarde.
2 – Deze aansluiting mag uitsluitend dienen voor de stroomvoorziening van het apparaat en moet beschermd worden door een zeer nauw luisterende differentiële stroomonderbreker van 30 mA, afgesteld op 16 A.
3 – LET OP: dit elektriciteitskastje moet na installatie van de closetpot bereikbaar blijven.

MONTAGE EN UITSNIJDEN VAN DE BEKLEDINGSMUUR
1 - Houd de gipsplaat voor de draagconstructie die vooraf op de draagmuur is bevestigd.
2 - Markeer de plaats van de draadstangen op de gipsplaat.
3 - Boor 2 gaten (Ø 25 mm) op de plaats van de draadstangen, zodat de gipsplaat volledig tegen de draagconstructie rust.
4 - Houd de snij-mal E tegen de bekledingsmuur, waarbij u de 2 gaten laat samenvallen met de draadstangen.
5 - Teken de binnen-omtrek van de mal af op de bekledingsmuur.
6 - Neem de mal E weg en snijd de gipsplaat langs de getrokken lijnen uit.
7 - Voltooi de bekledingsmuur (eventueel betimmeren en betegelen).
8 - Opmerking: als u de bekledingsmuur betegelt, moet u de tegels op dezelfde manier uitsnijden als de gipsplaat.

15 REINIGEN/ONTKALKEN
• Om de closetpot te reinigen en ontkalken, kunt u gangbare toiletreinigers gebruiken.
• Om kalkafzetting aan de binnenkant van de maalinrichting te voorkomen, is het aan te raden om het apparaat regelmatig te ontkalken.
Handelwijze:
• Draai de watertoevoer dicht, (plaats tijdens de installatie op een bereikbare plaats)
• Voer een cyclus uit zonder water,
• Giet 1 liter ontkalker (of azijn) in de closetpot,
• Enkele uren laten inwerken,
• Draai de toevoer open en voer meerdere cycli uit om de closetpot te spoelen.
De regelmaat waarmee u moet ontkalken, hangt af van de hardheid van het water in uw streek.
Wij raden aan om ten minste tweemaal per jaar te ontkalken.
Gebruik in geen geval producten op basis van natrium (ontstoppers) of oplosmiddelen.
13 AFWERKING
1 - Plaats de closetpot terug op de schroefstangen.
2 - Plaats de witte PVC-ringen L op
AANSLUITINGEN
LET OP: voordat u de diverse aansluitingen verzorgt, moet u:
1 - Nagaan of de schroefstangen op de juiste wijze en lengte in de draagconstructie zijn geschroefd.
Anders blijven de moerdopjes niet zitten.
2 - De snij-mal E voor de schroefstangen houden.
9a AANSLUITING VAN HET FONTEINTJE
Als u een fonteintje op Sanibroyeur comfort / compact star wilt aansluiten, gaat u als
volgt te werk:
1 - Zaag de aansluitdop van het deksel los. Goed afbramen.
2 - Bevestig de rubberslang I met een buisklem J en knijp hem vast met een nijptang.
3 - Sluit de rubberslang I aan op de vooraf gemonteerde buis van het fonteintje.
Bevestigen met de buisklem K.

9b AANSLUITING VAN DE AFVOER
1 - Schuif de buis F over de rubberen afvoerslang.
2 - Sluit de terugslagklep G met een buisklem H aan op de vooraf gemonteerde afvoerbuis.
3 - LET OP: de terugslagklep moet absoluut loodrecht gemonteerd zijn (de pijl moet naar boven wijzen).
4 - Sluit de rubberen afvoerslang met de andere buisklem H aan op het kunststof kniestuk van de terugslagklep.

9c AANSLUITING VAN DE WATERVOORZIENING
Verbindt het uiteinde van de watertoevoerslang met de vooraf gemonteerde aansluiting.

12 IN GEBRUIKNAME EN PROGRAMMERING
12a IN GEBRUIKNAME
1 - Sluit de stroom aan. Wacht 20 seconden tot het apparaat opgestart is.
Open nu de waterkraan zo ver mogelijk om een goede spoeling te verkrijgen.
Stel de normale cyclus in werking met een druk op het donkergrijze gedeelte.
Gooi een paar velletjes wc-papier in de closetpot en begin vervolgens aan een nieuwe cyclus.
2 - Laat de kraan van het fonteintje lopen. Het apparaat moet nu automatisch worden ingeschakeld.
3 - Demonteer nogmaals de closetpot en ga na of alle aansluitingen volledig waterdicht zijn.
4 - LET OP: de kraan van het fonteintje moet volledig waterdicht zijn.
Zelfs een klein lek zorgt voor ongewenste inschakeling van de Sanibroyeur comfort / compact star

13 AFWERKING
1 - Plaats de closetpot terug op de schroefstangen.
2 - Plaats de witte PVC-ringen L op de schroefstangen en draai de moeren
M10 B aan. Breng daarna de moerdopjes M aan.
3 - Snijd de mal uit om een voeg te krijgen die buiten de closetpot uitsteekt.
4 - Breng ter afwerking een siliconenvoeg aan

14 GEBRUIK
1 - De Sanibroyeur comfort / compact star wordt op dezelfde manier gebruikt als een conventionele wc en vergt geen bijzonder onderhoud.
2 - LET OP: de Sanibroyeur comfort / compact star mag enkel worden gebruikt voor het vermalen en afvoeren van fecaliën, toiletpapier en water. Schade aan het apparaat door het vermalen van vreemde voorwerpen als watten, tampons, maandverband, condooms en haren of door het wegpompen van vloeistoffen als oplosmiddelen en olie valt niet onder de garantie.
3 - LET OP: bij langdurige stroomonderbreking of afwezigheid moet de watertoevoer van de badkamer worden afgesloten.
4 - Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of mentale vaardigheden, of voor personen met ontoereikende kennis of  ervaring. Uitzondering hierop vormen zij die onder toezichtstaan van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon, of zij die van die persoon de benodigde aanwijzingen ontvingen voor gebruik van het apparaat. In geval van kinderen dient er toezicht gehouden te worden, om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.

15 REINIGEN/ONTKALKEN
• Om de closetpot te reinigen en ontkalken, kunt u gangbare toiletreinigers gebruiken.
• Om kalkafzetting aan de binnenkant van de maalinrichting te voorkomen, is het aan te raden om het apparaat regelmatig te ontkalken.

Handelwijze:
• Draai de watertoevoer dicht, ( plaats de kraan/ afsluiter op een bereikbare plaats)
• Voer een cyclus uit zonder water,
• Giet 1 liter ontkalker (of azijn) in de closetpot,
• Enkele uren laten inwerken,
• Draai de toevoer open en voer meerdere cycli uit om de closetpot te spoelen.
De regelmaat waarmee u moet ontkalken, hangt af van de hardheid van het water in uw streek.
Wij raden aan om ten minste tweemaal per jaar te ontkalken.
Gebruik in geen geval producten op basis van natrium (ontstoppers) of oplosmiddelen.

16 KLANTENSERVICE
Bij een defect of storing kunt u zich wenden tot onze technische.
LET OP: voor elke reparatie aan het apparaat moet u de stroom uitschakelen.

17 GARANTIEVOORWAARDEN
Op de Sanibroyeur comfort / compact star apparaten wordt 2 jaar garantie gegeven, mits de installatie en het gebruik in overeenstemming zijn met beschikbaar gestelde handleidingen

AFTER SALES SERVICE
Kijk op www.broyeurexpert.nl/informatie/fouten/installatie-sanibroyeur-comfort.html
Voor de installatie tips.

Stuur kosteloos (max) 4 foto’s toe en wij kijken of de installatie juist is verlopen.
Binnen 1 werkdag krijgt u een reactie van ons.
Meer foto’s doorsturen mogelijk tegen meer prijs per foto.

Foto’s kunt u door E-mailen via info@broyeurexpert.nl voorzien met uw NAW gegevens en factuur nummer.
De installateur blijft ten alle tijden verantwoordelijk voor de installatie.

Aan de bijgevoegde teksten en beelden kunnen geen rechten worden ontleend.

WhatsApp Chat WhatsApp Chat