Afhalen is mogelijk op afspraak - Edisonstraat 11 te Reeuwijk

Installatie Sanibroyeur Compact

Installatie Sanibroyeur Compact

Helaas is het niet mogelijk om eerst horizontaal te gaan en dan omhoog.
Helaas is het niet mogelijk verticaal omhoog dan horizontaal en dan weer verticaal omhoog.

Stijgleiding (pvc) is altijd 32 mm na de eerste lange bocht gaat men over naar 40 mm.
Wij raden een be/ontluchter te plaatsen op het hoogste punt. 

Gratis Controle na installatie door uw installatiebedrijf als extra service bij Broyeurexpert.

Installatie controle service is van toepassing op uw aankopen bij Broyeurexpert Benelux.
Wij begrijpen dat het installeren van een broyeurtoilet geen dagelijkse kost is voor u als particulier / klusbedrijf / installatiebedrijf.
Nadat de installatie, bij voorkeur, door uw installateur is aangelegd, bieden wij u de mogelijkheid om deze installatie te beoordelen. Daarom hebben wij van broyeurexpert een controle service mogelijk gemaakt. U kunt van de installatie 4 foto’s mailen (bochten, buisdiameter, afschot) of versturen via WhatsApp, waarbij wij dit (geheel vrijblijvend) dan kunnen beoordelen en u een akkoord sturen als deze (voor zover mogelijk beoordeelbaar) juist is geïnstalleerd. Mochten er onduidelijkheden of verbeterpunten zijn, dan zullen we u dat berichten.

Hoe werkt dit.

Mail de installatie foto's door naar e-mail of whatsApp 0615003607 de foto’s door. Wij berichten u snel binnen 1 werkdag. Vermeld uw factuurnummer, naam, woonplaats en bij Email ook uw telefoonnummer. Maak duidelijke foto's en stuur deze door. Wij beoordelen het deel wat op de foto zichtbaar is. Vermeld de diameter van de pvc buis (deze zijn op foto meestal niet zichtbaar)

Let op het whatsApp nummer is geen telefoonnummer.

Installatie Sanibroyeur Compact

Gebruik nooit geen ander materiaal dan PVC afvoerbuis, Zgn Flexbuis is niet geschikt voor een Sanibroyeur. Een voorbeeld van een flexbuis staat hierboven afgebeeld.

Gebruik nooit geen ander materiaal dan PVC afvoerbuis, Zgn Flexbuis is niet geschikt voor een Sanibroyeur. Een voorbeeld van een flexbuis staat hierboven afgebeeld.

Bovenstaande afbeelding: Aansluiting met een zgn, Y-stuk deze is juist. Wij raden zgn, T-stukken af.

Wij raden 90 graden PVC-stukken af en ook wanneer men 2 stuks 45 graden stukken aan elkaar zet. Plaats tussen de 2- 45 graden stukken een rechtstuk PVC van 10 cm.

De doorstroming van water onderdruk gaat zonder te veel weerstand door de buis heen.

Wij raden 90 graden PVC-stukken af en ook wanneer men 2 stuks 45 graden stukken aan elkaar zet. Plaats tussen de 2- 45 graden stukken een rechtstuk PVC van 10 cm.

De doorstroming van water onderdruk gaat zonder te veel weerstand door de buis heen.

De Sanibroyeur compact 43, 48, sanipro en de luxe is een staand closet met een geïntegreerd maal/pompinrichting voor de afvoer van sanitair afvalwater.
De Sanibroyeur compact 43, 48, sanipro en de luxe is bestemd voor huishoudelijk gebruik.
De prestaties, veiligheid en betrouwbaarheid van het apparaat liggen op een hoog niveau, mits alle installatie- en onderhoudsvoorschriften in deze handleiding nauwgezet worden gevolgd.
Het gaat vooral om de gedeelten die als volgt zijn aangeduid:

Niet-naleving van dit voorschrift kan de veiligheid van mensen in gevaar brengen.
Waarschuwing voor het bestaan van elektrisch gevaar.
«LET OP» Niet-naleving van dit voorschrift kan de werking van het apparaat in gevaar brengen.
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot onze klantenservice.

WERKING
De Sanibroyeur compact 43, 48, sanipro en de luxe wordt bediend via een elektronische programmakiezer.
Het apparaat kan op 2 manieren werken:
• Vermalen/ pompen als toilet: Het mechanisme wordt in werking gesteld door op één van beide grijsachtige delen te drukken van de in de closetpot geïntegreerde knop (heldergrijs voor een korte spoeling en donkergrijs voor een lange spoeling).
De Sanibroyeur compact 43, sanipro en de luxe ( uitgezonderd de compact 48)
• Alleen pompen om het afvalwater van een fonteintje af te voeren: het apparaat wordt automatisch ingeschakeld. De werkingsduur is afhankelijk van de af te pompen hoeveelheid water.

Full spoeling voor vaste ontlasting en toilet papier, 3,5 liter water per spoeling. let op bij gebruik van stijgleiding altijd Full spoeling gebruiken.

Eco spoeling minder lange vermaling / verpompen enkel te gebruiken bij urine.  U gebruikt minder water (1,8 liter) en stroom per spoeling.

TOEPASSINGSMOGELIJKHEDENEN TECHNISCHE GEGEVENS
Toepassing Afvoer toilet en fonteintje ( uitgezonderd compact 48)
Max. opvoerhoogte 3 m
Spanning 220-240 V
Frequentie 50 Hz
Motorvermogen 500 W
Max. opgenomen stroom 2,5 A
Max. watertemperatuur 35°C
Elektriciteitsklasse I
Beveiligingsindex IP44
Nettogewicht 20-24 Kg
LET OP: elke toepassing die niet in deze handleiding staat, is verboden.

VOORBEREIDENDE INSTALLATIE
Deze handeling is bedoeld om de plaats van de closetpot, toevoerleidingen (water, elektriciteit) en aansluitingen (afvoer, wastafelopening) te bepalen.

WATERVOORZIENING
1 - De watervoorziening moet worden gerealiseerd met behulp van een koperen buis 14/16 voorzien van een nippel 20/27 (niet meegeleverd).
Het is verplicht de watertoevoerslang van het Sanibroyeur compact 43, 48, sanipro en de luxe toestel aan te  sluiten op een terugstroom beveiligde aansluitkraan met beluchter en keerklep EB, die zich in de buurt van het toilet bevindt.
2-  LET OP: het is noodzakelijk om een afsluiter te installeren, die bereikbaar blijft als de closetpot is geplaatst.
3 - LET OP: de koperen buis moet door klemmen op zijn plaats worden gehouden om verschuiving tijdens het aansluiten van het apparaat te voorkomen.
4 - LET OP: voor een optimale spoeling van de closetpot moet de uitgangsdruk van de kraan minimaal 1,7 bar bedragen.

AANSLUITING VAN DE AFVOER
1 - Voor de afvoer moet worden gewerkt met Pvc-buis Ø 32 mm.
2 - LET OP: De pvc buis Ø 32 mm moet op zijn plaats worden gehouden door klemmen.
3 - Plaats op het hoogste punt in de afvoer een beluchter, maak de horizontale afvoer van een grotere diameter.

AANSLUITING VAN HET FONTEINTJE
1 - Sluit de fonteinafvoer aan met Pvc-buis Ø 40 mm.
2- LET OP:  De buis moet een doorsnee hebben van 40 mm en door klemmen op zijn plaats worden gehouden.

STROOMVOORZIENING
De elektrische installatie moet door een vakman worden uitgevoerd.
De elektrische installatie van het apparaat in de badkamer moet uitgevoerd worden volgens de in het land geldende normen. De van tevoren door de installateur bekabelde stroomvoorziening moet van klasse 1 zijn, met een draad van 3 X 0.75 mm2.
2 – Deze aansluiting mag uitsluitend dienen voor de stroomvoorziening van het apparaat en moet beschermd worden door een zeer nauw luisterende differentiële stroomonderbreker van 30 mA, afgesteld op 16 A.
3 – LET OP: dit elektriciteitskastje moet na installatie van de closetpot bereikbaar blijven.

REINIGEN/ONTKALKEN
• Om de closetpot te reinigen en ontkalken, kunt u gangbare toiletreinigers gebruiken.
• Om kalkafzetting aan de binnenkant van de maalinrichting te voorkomen, is het aan te raden om het apparaat regelmatig te ontkalken.
Handelwijze:
• Draai de watertoevoer dicht, (plaats tijdens de installatie op een bereikbare plaats)
• Voer een cyclus uit zonder water,
• Giet 1 liter ontkalker (of azijn) in de closetpot,
• Enkele uren laten inwerken,
• Draai de toevoer open en voer meerdere cycli uit om de closetpot te spoelen.
De regelmaat waarmee u moet ontkalken, hangt af van de hardheid van het water in uw streek.
Wij raden aan om ten minste tweemaal per jaar te ontkalken.
Gebruik in geen geval producten op basis van natrium (ontstoppers) of oplosmiddelen.

AANSLUITING VAN HET FONTEINTJE
Als u een fonteintje op Sanibroyeur compact 43, sanipro en de luxe wilt aansluiten, gaat u als
volgt te werk:
1 - Zaag de aansluitdop van het deksel los. Goed afbramen.
2 - Bevestig de rubberslang met een buisklem en knijp hem vast met een nijptang.
3 - Sluit de rubberslang aan op de vooraf gemonteerde buis van het fonteintje.
Bevestigen met de buisklem .

AANSLUITING VAN DE AFVOER
1 - Schuif de buis over de rubberen afvoerslang.
2 - Sluit de terugslagklep met een buisklem aan op de vooraf gemonteerde afvoerbuis.
3 - LET OP: de terugslagklep moet absoluut gemonteerd worden.
4 - Sluit de rubberen afvoerslang met de andere buisklem aan op het kunststof kniestuk van de terugslagklep.

 AANSLUITING VAN DE WATERVOORZIENING
Verbindt het uiteinde van de watertoevoerslang met de vooraf gemonteerde aansluiting.

IN GEBRUIKNAME
1 - Sluit de stroom aan. Wacht 20 seconden tot het apparaat opgestart is.
Open nu de waterkraan zo ver mogelijk om een goede spoeling te verkrijgen.
Stel de normale cyclus in werking met een druk op het donkergrijze gedeelte.
Gooi een paar velletjes wc-papier in de closetpot en begin vervolgens aan een nieuwe cyclus.
2 - Laat de kraan van het fonteintje lopen. Het apparaat moet nu automatisch worden ingeschakeld.
3 - Demonteer nogmaals de closetpot en ga na of alle aansluitingen volledig waterdicht zijn.
4 - LET OP: de kraan van het fonteintje moet volledig waterdicht zijn.
Zelfs een klein lek zorgt voor ongewenste inschakeling van de Sanibroyeur compact 43, sanipro en de luxe

GEBRUIK
1 - De Sanibroyeur compact 43, 48, sanipro en de luxe wordt op dezelfde manier gebruikt als een conventionele wc en vergt geen bijzonder onderhoud.
2 - LET OP: de Sanibroyeur compact 43, 48, sanipro en de luxe mag enkel worden gebruikt voor het vermalen en afvoeren van fecaliën, toiletpapier en water.
Schade aan het apparaat door het vermalen van vreemde voorwerpen als watten, tampons, maandverband, condooms en haren of door het wegpompen van vloeistoffen als oplosmiddelen en olie valt niet onder de garantie.
3 - LET OP: bij langdurige stroomonderbreking of afwezigheid moet de watertoevoer van de badkamer worden afgesloten.
4 - Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of mentale vaardigheden, of voor personen met ontoereikende kennis of ervaring.
Uitzondering hierop vormen zij die onder toezichtstaan van een voor hun veiligheid
verantwoordelijke persoon, of zij die van die persoon de benodigde aanwijzingen ontvingen voor gebruik van het apparaat. In geval van kinderen dient er toezicht gehouden te worden, om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.

REINIGEN/ONTKALKEN
• Om de closetpot te reinigen en ontkalken, kunt u gangbare toiletreinigers gebruiken.
• Om kalkafzetting aan de binnenkant van de maalinrichting te voorkomen, is het aan te raden om het apparaat regelmatig te ontkalken.

Handelwijze:
• Draai de watertoevoer dicht, ( plaats de kraan/ afsluiter op een bereikbare plaats)
• Voer een cyclus uit zonder water,
• Giet 1 liter ontkalker (of azijn) in de closetpot,
• Enkele uren laten inwerken,
• Draai de toevoer open en voer meerdere cycli uit om de closetpot te spoelen.
De regelmaat waarmee u moet ontkalken, hangt af van de hardheid van het water in uw streek.
Wij raden aan om ten minste tweemaal per jaar te ontkalken.
Gebruik in geen geval producten op basis van natrium (ontstoppers) of oplosmiddelen.

KLANTENSERVICE
Bij een defect of storing kunt u zich wenden tot onze technische.
LET OP: voor elke reparatie aan het apparaat moet u de stroom uitschakelen.

GARANTIEVOORWAARDEN
Op de Sanibroyeur comfort / compact star apparaten wordt 2 jaar garantie gegeven, mits de installatie en het gebruik in overeenstemming zijn met beschikbaar gestelde handleidingen

AFTER SALES SERVICE
Kijk op www.broyeurexpert.nl/informatie/fouten/installatie-sanibroyeur-compact.html
Voor de installatie tips.

Stuur kosteloos (max) 4 foto’s toe en wij kijken of de installatie juist is verlopen.
Binnen 1 werkdag krijgt u een reactie van ons.
Meer foto’s doorsturen mogelijk tegen meer prijs per foto.

Foto’s kunt u door E-mailen via info@broyeurexpert.nl voorzien met uw NAW gegevens en factuur nummer.
De installateur blijft ten alle tijden verantwoordelijk voor de installatie.

Aan de bijgevoegde teksten en beelden kunnen geen rechten worden ontleend.

WhatsApp Chat WhatsApp Chat