Afhalen is mogelijk op afspraak - Edisonstraat 11 te Reeuwijk

Installatie WC Broyeur

Installatie WC Broyeur

 

Installatie Wc Broyeur

Gratis Controle na installatie door uw installatiebedrijf als extra service bij Broyeurexpert.

Installatie controle service is van toepassing op uw aankopen bij Broyeurexpert Benelux.
Wij begrijpen dat het installeren van een broyeurtoilet geen dagelijkse kost is voor u als particulier / klusbedrijf / installatiebedrijf.
Nadat de installatie, bij voorkeur, door uw installateur is aangelegd, bieden wij u de mogelijkheid om deze installatie te beoordelen. Daarom hebben wij van broyeurexpert een controle service mogelijk gemaakt. U kunt van de installatie 4 foto’s mailen (bochten, buisdiameter, afschot) of versturen via WhatsApp, waarbij wij dit (geheel vrijblijvend) dan kunnen beoordelen en u een akkoord sturen als deze (voor zover mogelijk beoordeelbaar) juist is geïnstalleerd. Mochten er onduidelijkheden of verbeterpunten zijn, dan zullen we u dat berichten.

Hoe werkt dit.

Mail de installatie foto's door naar fotocontrole@gmail.com of whatsApp 0615003607 de foto’s door. Wij berichten u snel binnen 1 werkdag. Vermeld uw factuurnummer, naam, woonplaats en bij Email ook uw telefoonnummer. Maak duidelijke foto's en stuur deze door. Wij beoordelen het deel wat op de foto zichtbaar is. Vermeld de diameter van de pvc buis (deze zijn op foto meestal niet zichtbaar)

Let op het whatsApp nummer is geen telefoonnummer.

Gebruik geen 90 graden bochten, enkel 45 graden nooit flex of tyleen slang
Afvoer diameter 40 mm,deze mag groter zijn in horizontale stukken.
Verticale stukken (omhoog) altijd 32 mm de diameter mag niet groter zijn.

Zoals bij elk product worden ook bij onze producten gebruiksaanwijzingen geleverd.
Via de website kunnen wij u meer installatie adviezen geven.

 

 

Klik hier om terug te gaan overzicht Wc Broyeur

Klik hier om terug te gaan overzicht Wc Broyeur

klik hier om terug te gaan naar Wc Broyeur 46 Standaard met zitting 

 

klik hier om terug te gaan naar Wc Broyeur 46 met luxe zitting

klik hier om terug te gaan naar Wc Broyeur 46 eco met dual flush spoeling

 

klik hier om terug te gaan naar Wc Broyeur 56 standaard 

klik hier om terug te gaan naar Wc Broyeur 56 met luxe zitting

klik hier om terug te gaan naar Wc Broyeur 56 eco met dual flush spoeling 

 

klik hier om terug te gaan naar Wc Broyeur 50 standaard 

klik hier om terug te gaan naar Wc Broyeur 50 eco met dual flush spoeling

klik hier om terug te gaan naar Wc Broyeur 50 eco met dual flush spoeling en luxe zitting

 

De WC broyeur compact is een staand closet met een geïntegreerd maal/pompinrichting voor de afvoer van sanitair afvalwater. 
De WC broyeur compact is bestemd voor huishoudelijk gebruik.
De prestaties, veiligheid en betrouwbaarheid van het apparaat liggen op een hoog niveau, mits alle installatie- en onderhoudsvoorschriften in deze handleiding nauwgezet worden gevolgd.
Het gaat vooral om de gedeelten die als volgt zijn aangeduid:

Niet-naleving van dit voorschrift kan de veiligheid van mensen in gevaar brengen.
Waarschuwing voor het bestaan van elektrisch gevaar.
«LET OP» Niet-naleving van dit voorschrift kan de werking van het apparaat in gevaar brengen.
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot onze klantenservice.

Werking Standaard spoelknop 3,5 liter water per spoeling ,voor zorgeloos gebruik van het toilet.

WERKING ECO dual flush 
De WC broyeur compact eco wordt bediend via een elektronische programmakiezer.
Het apparaat kan op 2 manieren werken:
• Vermalen/ pompen als toilet: Het mechanisme wordt in werking gesteld door op één van beide delen te drukken van de in de closetpot geïntegreerde knop.

Full spoeling voor vaste ontlasting en toilet papier, 3,5 liter water per spoeling. let op bij gebruik van stijgleiding altijd Full spoeling gebruiken.

Eco spoeling minder lange vermaling / verpompen enkel te gebruiken bij urine.  U gebruikt minder water (1,8 liter) en stroom per spoeling.

TOEPASSINGSMOGELIJKHEDENEN TECHNISCHE GEGEVENS
Toepassing Afvoer toilet 
Max. opvoerhoogte 6 m
Spanning 220-240 V
Frequentie 50 Hz
Motorvermogen 600 W
Max. opgenomen stroom 3 A
Max. watertemperatuur 35°C
Elektriciteitsklasse I
Beveiligingsindex IP44
Nettogewicht 20-24 Kg
LET OP: elke toepassing die niet in deze handleiding staat, is verboden.

VOORBEREIDENDE INSTALLATIE
Deze handeling is bedoeld om de plaats van de closetpot, toevoerleidingen (water, elektriciteit).

WATERVOORZIENING
1 - De watervoorziening moet worden gerealiseerd met behulp van een koperen buis 14/16 voorzien van een nippel 20/27 (niet meegeleverd).
Het is aan te raden de watertoevoerslang van het WC broyeur compact toestel aan te sluiten op een terugstroom beveiligde aansluitkraan met beluchter en keerklep EB, die zich in de buurt van het toilet bevindt.
2-  LET OP: het is noodzakelijk om een afsluiter te installeren, die bereikbaar blijft als de closetpot is geplaatst.
3 - LET OP: de koperen buis moet door klemmen op zijn plaats worden gehouden om verschuiving tijdens het aansluiten van het apparaat te voorkomen.
4 - LET OP: voor een optimale spoeling van de closetpot moet de uitgangsdruk van de kraan minimaal 1,7 bar bedragen.

AANSLUITING VAN DE AFVOER
1 - Voor de afvoer moet worden gewerkt met Pvc-buis Ø 40 mm.
2 - LET OP: De pvc buis Ø 40 mm moet op zijn plaats worden gehouden door klemmen.
3 - Plaats op het hoogste punt in de afvoer een beluchter, maak de horizontale afvoer van een grotere diameter.

STROOMVOORZIENING
De elektrische installatie moet door een vakman worden uitgevoerd.
De elektrische installatie van het apparaat in de badkamer moet uitgevoerd worden volgens de in het land geldende normen. De van tevoren door de installateur bekabelde stroomvoorziening moet van klasse 1 zijn, met een draad van 3 X 0.75 mm2.
2 – Deze aansluiting mag uitsluitend dienen voor de stroomvoorziening van het apparaat en moet beschermd worden door een zeer nauw luisterende differentiële stroomonderbreker van 30 mA, afgesteld op 16 A.
3 – LET OP: dit elektriciteitskastje moet na installatie van de closetpot bereikbaar blijven.

 AANSLUITING VAN DE WATERVOORZIENING
Verbindt het uiteinde van de watertoevoerslang met de vooraf gemonteerde aansluiting.

IN GEBRUIKNAME
1 - Sluit de stroom aan.
Open nu de waterkraan zo ver mogelijk om een goede spoeling te verkrijgen. 
Stel de normale cyclus in werking met een druk op het bedieningspaneel / drukknop. 
Gooi een paarvelletjes wc-papier in de closetpot en begin vervolgens aan een nieuwe cyclus.
Demonteer nogmaals de closetpot en ga na of alle aansluitingen volledig waterdicht zijn.

GEBRUIK
1 - De WC broyeur compact wordt op dezelfde manier gebruikt als een conventionele wc en vergt geen bijzonder onderhoud.
2 - LET OP: de WC broyeur compact mag enkel worden gebruikt voor het vermalen en afvoeren van fecaliën, toiletpapier en water. 
Schade aan het apparaat door het vermalen van vreemde voorwerpen als watten, tampons, maandverband, condooms en haren of door het wegpompen van vloeistoffen als oplosmiddelen en olie valt niet onder de garantie.
3 - LET OP: bij langdurige stroomonderbreking of afwezigheid moet de watertoevoer van de badkamer worden afgesloten.
4 - Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of mentale vaardigheden, of voor personen met ontoereikende kennis of ervaring. 
Uitzondering hierop vormen zij die onder toezichtstaan van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon, of zij die van die persoon de benodigde aanwijzingen ontvingen voor gebruik van het apparaat. In geval van kinderen dient er toezicht gehouden te worden, om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.

REINIGEN/
• Om de closetpot te reinigen en ontkalken, kunt u gangbare toiletreinigers gebruiken.

Gebruik in geen geval producten op basis van natrium (ontstoppers) of oplosmiddelen.

KLANTENSERVICE
Bij een defect of storing kunt u zich wenden tot onze technische.
LET OP: voor elke reparatie aan het apparaat moet u de stroom uitschakelen.

GARANTIEVOORWAARDEN
Op de WC broyeur compact apparaten wordt 2 jaar garantie gegeven, mits de installatie en het gebruik in overeenstemming zijn met beschikbaar gestelde handleidingen

AFTER SALES SERVICE

Stuur kosteloos (max) 4 foto’s toe en wij kijken of de installatie juist is verlopen.
Binnen 1 werkdag krijgt u een reactie van ons.
Meer foto’s doorsturen mogelijk tegen meer prijs per foto.

Foto’s kunt u door E-mailen via info@broyeurexpert.nl voorzien met uw NAW gegevens en factuur nummer.
De installateur blijft ten alle tijden verantwoordelijk voor de installatie.

Aan de bijgevoegde teksten en beelden kunnen geen rechten worden ontleend.

Installatie Wc Broyeur

Bij een goed product hoort een juiste installatie, om deze te controleren 
kunt u ons 4 foto's van de installatie toezenden om deze te laten controleren.
Juiste installatie zorgt voor een langere levensduur van uw aankoop,
en een stillere vermaling met een juiste verpomping van de ontlasting.

Gebruik geen 90 graden bochten, enkel 45 graden nooit flex of tyleen slang
Afvoer diameter 40 mm,deze mag groter zijn in horizontale stukken.
Verticale stukken (omhoog) altijd 32 mm de diameter mag niet groter zijn.

Zoals bij elk product worden ook bij onze producten gebruiksaanwijzingen geleverd.
Via de website kunnen wij u meer installatie adviezen geven.

juiste installatie bocht

 

 

Klik hier om terug te gaan overzicht Wc Broyeur

 

klik hier om terug te gaan naar Wc Broyeur 46 Standaard met zitting 

klik hier om terug te gaan naar Wc Broyeur 46 met luxe zitting

klik hier om terug te gaan naar Wc Broyeur 46 eco met dual flush spoeling

 

klik hier om terug te gaan naar Wc Broyeur 56 standaard 

klik hier om terug te gaan naar Wc Broyeur 56 met luxe zitting

klik hier om terug te gaan naar Wc Broyeur 56 eco met dual flush spoeling 

 

klik hier om terug te gaan naar Wc Broyeur 50 standaard 

klik hier om terug te gaan naar Wc Broyeur 50 eco met dual flush spoeling

klik hier om terug te gaan naar Wc Broyeur 50 eco met dual flush spoeling en luxe zitting

 

De WC broyeur compact is een staand closet met een geïntegreerd maal/pompinrichting voor de afvoer van sanitair afvalwater. 
De WC broyeur compact is bestemd voor huishoudelijk gebruik.
De prestaties, veiligheid en betrouwbaarheid van het apparaat liggen op een hoog niveau, mits alle installatie- en onderhoudsvoorschriften in deze handleiding nauwgezet worden gevolgd.
Het gaat vooral om de gedeelten die als volgt zijn aangeduid:

Niet-naleving van dit voorschrift kan de veiligheid van mensen in gevaar brengen.
Waarschuwing voor het bestaan van elektrisch gevaar.
«LET OP» Niet-naleving van dit voorschrift kan de werking van het apparaat in gevaar brengen.
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot onze klantenservice.

Werking Standaard spoelknop 3,5 liter water per spoeling ,voor zorgeloos gebruik van het toilet.

WERKING ECO dual flush 
De WC broyeur compact eco wordt bediend via een elektronische programmakiezer.
Het apparaat kan op 2 manieren werken:
• Vermalen/ pompen als toilet: Het mechanisme wordt in werking gesteld door op één van beide delen te drukken van de in de closetpot geïntegreerde knop.

Full spoeling voor vaste ontlasting en toilet papier, 3,5 liter water per spoeling. let op bij gebruik van stijgleiding altijd Full spoeling gebruiken.

Eco spoeling minder lange vermaling / verpompen enkel te gebruiken bij urine.  U gebruikt minder water (1,8 liter) en stroom per spoeling.

TOEPASSINGSMOGELIJKHEDENEN TECHNISCHE GEGEVENS
Toepassing Afvoer toilet 
Max. opvoerhoogte 6 m
Spanning 220-240 V
Frequentie 50 Hz
Motorvermogen 600 W
Max. opgenomen stroom 3 A
Max. watertemperatuur 35°C
Elektriciteitsklasse I
Beveiligingsindex IP44
Nettogewicht 20-24 Kg
LET OP: elke toepassing die niet in deze handleiding staat, is verboden.

VOORBEREIDENDE INSTALLATIE
Deze handeling is bedoeld om de plaats van de closetpot, toevoerleidingen (water, elektriciteit).

WATERVOORZIENING
1 - De watervoorziening moet worden gerealiseerd met behulp van een koperen buis 14/16 voorzien van een nippel 20/27 (niet meegeleverd).
Het is aan te raden de watertoevoerslang van het WC broyeur compact toestel aan te sluiten op een terugstroom beveiligde aansluitkraan met beluchter en keerklep EB, die zich in de buurt van het toilet bevindt.
2-  LET OP: het is noodzakelijk om een afsluiter te installeren, die bereikbaar blijft als de closetpot is geplaatst.
3 - LET OP: de koperen buis moet door klemmen op zijn plaats worden gehouden om verschuiving tijdens het aansluiten van het apparaat te voorkomen.
4 - LET OP: voor een optimale spoeling van de closetpot moet de uitgangsdruk van de kraan minimaal 1,7 bar bedragen.

AANSLUITING VAN DE AFVOER
1 - Voor de afvoer moet worden gewerkt met Pvc-buis Ø 40 mm.
2 - LET OP: De pvc buis Ø 40 mm moet op zijn plaats worden gehouden door klemmen.
3 - Plaats op het hoogste punt in de afvoer een beluchter, maak de horizontale afvoer van een grotere diameter.

STROOMVOORZIENING
De elektrische installatie moet door een vakman worden uitgevoerd.
De elektrische installatie van het apparaat in de badkamer moet uitgevoerd worden volgens de in het land geldende normen. De van tevoren door de installateur bekabelde stroomvoorziening moet van klasse 1 zijn, met een draad van 3 X 0.75 mm2.
2 – Deze aansluiting mag uitsluitend dienen voor de stroomvoorziening van het apparaat en moet beschermd worden door een zeer nauw luisterende differentiële stroomonderbreker van 30 mA, afgesteld op 16 A.
3 – LET OP: dit elektriciteitskastje moet na installatie van de closetpot bereikbaar blijven.

 AANSLUITING VAN DE WATERVOORZIENING
Verbindt het uiteinde van de watertoevoerslang met de vooraf gemonteerde aansluiting.

IN GEBRUIKNAME
1 - Sluit de stroom aan.
Open nu de waterkraan zo ver mogelijk om een goede spoeling te verkrijgen. 
Stel de normale cyclus in werking met een druk op het bedieningspaneel / drukknop. 
Gooi een paarvelletjes wc-papier in de closetpot en begin vervolgens aan een nieuwe cyclus.
Demonteer nogmaals de closetpot en ga na of alle aansluitingen volledig waterdicht zijn.

GEBRUIK
1 - De WC broyeur compact wordt op dezelfde manier gebruikt als een conventionele wc en vergt geen bijzonder onderhoud.
2 - LET OP: de WC broyeur compact mag enkel worden gebruikt voor het vermalen en afvoeren van fecaliën, toiletpapier en water. 
Schade aan het apparaat door het vermalen van vreemde voorwerpen als watten, tampons, maandverband, condooms en haren of door het wegpompen van vloeistoffen als oplosmiddelen en olie valt niet onder de garantie.
3 - LET OP: bij langdurige stroomonderbreking of afwezigheid moet de watertoevoer van de badkamer worden afgesloten.
4 - Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of mentale vaardigheden, of voor personen met ontoereikende kennis of ervaring. 
Uitzondering hierop vormen zij die onder toezichtstaan van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon, of zij die van die persoon de benodigde aanwijzingen ontvingen voor gebruik van het apparaat. In geval van kinderen dient er toezicht gehouden te worden, om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.

REINIGEN/
• Om de closetpot te reinigen en ontkalken, kunt u gangbare toiletreinigers gebruiken.

Gebruik in geen geval producten op basis van natrium (ontstoppers) of oplosmiddelen.

KLANTENSERVICE
Bij een defect of storing kunt u zich wenden tot onze technische.
LET OP: voor elke reparatie aan het apparaat moet u de stroom uitschakelen.

GARANTIEVOORWAARDEN
Op de WC broyeur compact apparaten wordt 2 jaar garantie gegeven, mits de installatie en het gebruik in overeenstemming zijn met beschikbaar gestelde handleidingen

AFTER SALES SERVICE

Stuur kosteloos (max) 4 foto’s toe en wij kijken of de installatie juist is verlopen.
Binnen 1 werkdag krijgt u een reactie van ons.
Meer foto’s doorsturen mogelijk tegen meer prijs per foto.

Foto’s kunt u door E-mailen via info@broyeurexpert.nl voorzien met uw NAW gegevens en factuur nummer.
De installateur blijft ten alle tijden verantwoordelijk voor de installatie.

Aan de bijgevoegde teksten en beelden kunnen geen rechten worden ontleend.

WhatsApp Chat WhatsApp Chat