Afhalen is mogelijk op afspraak - Edisonstraat 11 te Reeuwijk

Installatie WC Broyeur

Installatie WC Broyeur

Een WCBroyeur is een apparaat dat wordt gebruikt om afvalwater te vermalen en af te voeren. Het is een handige oplossing voor situaties waarin traditionele loodgieterswerkzaamheden niet mogelijk of kostbaar zijn, zoals in kelders, zolders of badkamers op een hogere verdieping. Een sanibroyeur kan worden aangesloten op een wastafel, douche, bad of toilet en vermaalt het afvalwater voordat het wordt afgevoerd via een kleinere afvoerpijp. Het is belangrijk om de juiste maat en het juiste type sanibroyeur te kiezen voor de specifieke toepassing en om het apparaat regelmatig te onderhouden om verstoppingen te voorkomen.

Gratis installatie controle bij Broyeurexpert.nl
Installatie controle service is van toepassing op uw aankopen bij Broyeurexpert Benelux.
Wij begrijpen dat het installeren van een broyeurtoilet geen dagelijkse kost is voor u als particulier / klusbedrijf / installatiebedrijf.
Nadat de installatie, bij voorkeur, door uw installateur is aangelegd, bieden wij u de mogelijkheid om deze installatie te beoordelen. Daarom hebben wij van broyeurexpert een controle service mogelijk gemaakt. U kunt van de installatie 4 foto’s mailen (bochten, buisdiameter, afschot) of versturen via WhatsApp, waarbij wij dit (geheel vrijblijvend) dan kunnen beoordelen en u een akkoord sturen als deze (voor zover mogelijk beoordeelbaar) juist is geïnstalleerd. Mochten er onduidelijkheden of verbeterpunten zijn, dan zullen we u dat berichten.

Hoe werkt dit?
Mail de installatie foto's en stuur deze door
Voor doorsturen van berichten en foto's Whatsapp: Klik hier defoto’s door. Wij berichten u snel binnen 1 werkdag. 
Vermeld uw factuurnummer, naam, woonplaats en bij Email ook uw telefoonnummer. 
Maak duidelijke foto's en stuur deze door. 
Wij beoordelen het deel wat op de foto zichtbaar is. 
Vermeld de diameter van de PVC buis (deze zijn op foto meestal niet zichtbaar)

Dringend advies!
Gebruik geen 90 graden bochten, enkel 45 graden nooit flex of tyleen slang
Afvoer diameter 40 mm,deze mag groter zijn in horizontale stukken.
Verticale stukken (omhoog) altijd 32 mm de diameter mag niet groter zijn.

Zoals bij elk product worden ook bij onze Broyeur-units, vuilwaterpompen, Sanicompact-toiletten, Sanicubic en Sanifoss gebruiksaanwijzingen geleverd.
Via de website kunnen wij u meer installatie adviezen geven.

Via deze pagina proberen wij consumenten en klusbedrijven te voorzien van eenvoudige informatie waardoor installatie door vele zelf te doen is.
Bij elk Sanibroyeurunit, Sanitiare vuilwaterpomp, Sanibroyeur compact toilet en Sanicubic dat wij leveren is een handleiding bijgesloten lees deze altijd goed door.
Via deze informatiepagina's gaan wij nog dieper in op de gegeven informatie.

installeer nooit 90 graden bochten

Helaas is het niet mogelijk om eerst horizontaal te gaan en dan omhoog.
Helaas is het niet mogelijk verticaal omhoog dan horizontaal en dan weer verticaal omhoog.

Stijgleiding (pvc) is altijd 32 mm na de eerste lange bocht gaat men over naar 40 mm.
Wij raden een be/ontluchter te plaatsen op het hoogste punt. 

 

Gebruik nooit geen ander materiaal dan PVC afvoerbuis, Zgn Flexbuis is niet geschikt voor een Sanibroyeur. Een voorbeeld van een flexbuis staat hierboven afgebeeld.

Gebruik nooit geen ander materiaal dan PVC afvoerbuis, Zgn Flexbuis is niet geschikt voor een Sanibroyeur. Een voorbeeld van een flexbuis staat hierboven afgebeeld.

Bovenstaande afbeelding: Aansluiting met een zgn, Y-stuk deze is juist. Wij raden zgn, T-stukken af.

Wij raden 90 graden PVC-stukken af en ook wanneer men 2 stuks 45 graden stukken aan elkaar zet. Plaats tussen de 2- 45 graden stukken een rechtstuk PVC van 10 cm.

De doorstroming van water onderdruk gaat zonder te veel weerstand door de buis heen.

Wij raden 90 graden PVC-stukken af en ook wanneer men 2 stuks 45 graden stukken aan elkaar zet. Plaats tussen de 2- 45 graden stukken een rechtstuk PVC van 10 cm.

De doorstroming van water onderdruk gaat zonder te veel weerstand door de buis heen.

 

De WC broyeur compact is een staand closet met een geïntegreerd maal/pompinrichting voor de afvoer van sanitair afvalwater. 
De WC broyeur compact is bestemd voor huishoudelijk gebruik.
De prestaties, veiligheid en betrouwbaarheid van het apparaat liggen op een hoog niveau, mits alle installatie- en onderhoudsvoorschriften in deze handleiding nauwgezet worden gevolgd.
Het gaat vooral om de gedeelten die als volgt zijn aangeduid:

Niet-naleving van dit voorschrift kan de veiligheid van mensen in gevaar brengen.
Waarschuwing voor het bestaan van elektrisch gevaar.
«LET OP» Niet-naleving van dit voorschrift kan de werking van het apparaat in gevaar brengen.
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot onze klantenservice.

Werking Standaard spoelknop 3,5 liter water per spoeling ,voor zorgeloos gebruik van het toilet.

 

TOEPASSINGSMOGELIJKHEDENEN TECHNISCHE GEGEVENS
Toepassing Afvoer toilet 
Max. opvoerhoogte 6 m
Spanning 220-240 V
Frequentie 50 Hz
Motorvermogen 600 W
Max. opgenomen stroom 3 A
Max. watertemperatuur 35°C
Elektriciteitsklasse I
Beveiligingsindex IP44
Nettogewicht 20-24 Kg
LET OP: elke toepassing die niet in deze handleiding staat, is verboden.

VOORBEREIDENDE INSTALLATIE
Deze handeling is bedoeld om de plaats van de closetpot, toevoerleidingen (water, elektriciteit).

WATERVOORZIENING
1 - De watervoorziening moet worden gerealiseerd met behulp van een koperen buis 14/16 voorzien van een nippel 20/27 (niet meegeleverd).
Het is aan te raden de watertoevoerslang van het WC broyeur compact toestel aan te sluiten op een terugstroom beveiligde aansluitkraan met beluchter en keerklep EB, die zich in de buurt van het toilet bevindt.
2-  LET OP: het is noodzakelijk om een afsluiter te installeren, die bereikbaar blijft als de closetpot is geplaatst.
3 - LET OP: de koperen buis moet door klemmen op zijn plaats worden gehouden om verschuiving tijdens het aansluiten van het apparaat te voorkomen.
4 - LET OP: voor een optimale spoeling van de closetpot moet de uitgangsdruk van de kraan minimaal 1,7 bar bedragen.

AANSLUITING VAN DE AFVOER
1 - Voor de afvoer moet worden gewerkt met Pvc-buis Ø 40 mm.
2 - LET OP: De pvc buis Ø 40 mm moet op zijn plaats worden gehouden door klemmen.
3 - Plaats op het hoogste punt in de afvoer een beluchter, maak de horizontale afvoer van een grotere diameter.

STROOMVOORZIENING
De elektrische installatie moet door een vakman worden uitgevoerd.
De elektrische installatie van het apparaat in de badkamer moet uitgevoerd worden volgens de in het land geldende normen. 
De van tevoren door de installateur bekabelde stroomvoorziening moet van klasse 1 zijn, met een draad van 3 X 0.75 mm2.
2 – Deze aansluiting mag uitsluitend dienen voor de stroomvoorziening van het apparaat en moet beschermd worden door een zeer nauw
    luisterende differentiële stroomonderbrekervan 30 mA, afgesteld op 16 A.
3 – LET OP: dit elektriciteitskastje moet na installatie van de closetpot bereikbaar blijven.

 AANSLUITING VAN DE WATERVOORZIENING
Verbindt het uiteinde van de watertoevoerslang met de vooraf gemonteerde aansluiting.

IN GEBRUIKNAME
1 - Sluit de stroom aan.
Open nu de waterkraan zo ver mogelijk om een goede spoeling te verkrijgen. 
Stel de normale cyclus in werking met een druk op het bedieningspaneel / drukknop. 
Gooi een paarvelletjes wc-papier in de closetpot en begin vervolgens aan een nieuwe cyclus.
Demonteer nogmaals de closetpot en ga na of alle aansluitingen volledig waterdicht zijn.

GEBRUIK
1 - De WC broyeur compact wordt op dezelfde manier gebruikt als een conventionele wc en vergt geen bijzonder onderhoud.
2 - LET OP: de WC broyeur compact mag enkel worden gebruikt voor het vermalen en afvoeren van fecaliën, toiletpapier en water. 
    Schade aan het apparaat door het vermalen van vreemde voorwerpen als watten, tampons, maandverband, condooms en haren of door het wegpompen 
    van vloeistoffen als oplosmiddelen en olie valt niet onder de garantie.
3 - LET OP: bij langdurige stroomonderbreking of afwezigheid moet de watertoevoer van de badkamer worden afgesloten.
4 - Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of mentale vaardigheden, 
    of voor personen met ontoereikende kennis of ervaring. 
    Uitzondering hierop vormen zij die onder toezichtstaan van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon, 
    of zij die van die persoon de benodigde aanwijzingen ontvingen voor gebruik van het apparaat. 
    In geval van kinderen dient er toezicht gehouden te worden, om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.

REINIGEN/
• Om de closetpot te reinigen en ontkalken, kunt u gangbare toiletreinigers gebruiken.

Gebruik in geen geval producten op basis van natrium (ontstoppers) of oplosmiddelen.

KLANTENSERVICE
Bij een defect of storing kunt u zich wenden tot onze technische.
LET OP: voor elke reparatie aan het apparaat moet u de stroom uitschakelen.

GARANTIEVOORWAARDEN
Op de WC broyeur compact apparaten wordt 2 jaar garantie gegeven, mits de installatie en het gebruik in overeenstemming zijn met beschikbaar gestelde handleidingen

AFTER SALES SERVICE

Stuur kosteloos (max) 4 foto’s toe en wij kijken of de installatie juist is verlopen.
Binnen 1 werkdag krijgt u een reactie van ons.
Meer foto’s doorsturen mogelijk tegen meer prijs per foto.

Foto’s kunt u door E-mailen via info@broyeurexpert.nl voorzien met uw NAW gegevens en factuur nummer.
De installateur blijft ten alle tijden verantwoordelijk voor de installatie.

Aan de bijgevoegde teksten en beelden kunnen geen rechten worden ontleend.

WhatsApp Chat WhatsApp Chat